game lien minh huyen thoai

Tham gia "Đập Trứng Bí Ẩn" - Sở hữu sớm Linh Thú K/DA từ 13/11 đến 19/11

Viết bởi h3lpm3
Được đăng ngày 13 Tháng 11 2020

Đập trứng để đem ngay những Linh Thú K/DA ALL OUT, POPSTARS về sớm nhé!

01-KDA-800x450.png - 555.21 kb

Thể Lệ

Sự kiện diễn ra từ 13/11 đến hết 19/11.

Bạn có thể dùng RP để đập các Trứng Tí Hon, Cỡ Vừa và Khổng Lồ để nhận quà là Trứng Linh Thú.

DapTrung-1.jpg - 199.28 kb

Chi Tiết

Trứng Tí Hon - 49 RP

Chắc chắn nhận 1 trứng ngẫu nhiên từ nhóm 1 đến 11

Có thể nhận thêm 1-2 trứng ngẫu nhiên từ nhóm 1 đến 11 

Tối đa mua 5 lần, lần mua thứ 5 sẽ nhận được 2 trứng nhóm 11 KDA

Trứng Cỡ Vừa - 79 RP

Chắc chắn nhận 1 trứng ngẫu nhiên từ nhóm 1 đến 11 (30% tỷ lệ ra trứng nhóm 11)

Có thể nhận thêm 1-2 trứng ngẫu nhiên từ nhóm 1 đến 11

Tối đa mua 10 lần, mỗi 5 lần mua sẽ nhận 3 trứng nhóm 11 KDA

Trứng Khổng Lồ - 109 RP

Chắc chắn nhận được 1 trứng nhóm 11 KDA

Có thể nhận thêm 1-2 trứng ngẫu nhiên nhóm 1 đến 11

Tối đa mua 10 lần, mỗi 5 lần mua sẽ nhận 3 trứng nhóm 11 KDA

Lưu Ý

1. Trứng Nhóm 11 sẽ được mở bán sau khi sự kiện kết thúc.

2. Linh Thú nhóm 11 sẽ mở được từ Trứng Hiếm Tổng Hợp sau khi sự kiện kết thúc.

3. Quà sẽ mất một lúc để được gửi đi. Vui lòng chờ ít phút và kiểm tra lại.

4. Mọi hỗ trợ về sự kiện, vui lòng gửi phiếu về https://hotro.garena.vn/.

 


Chuyên mục: Khuyến mãi