Cập nhật lịch thi đấu LPL mùa xuân 2024 mới nhất hôm nay

Lịch thi đấu LPL 2024 sẽ chính thức được khởi tranh vào ngày 22/01.Với sự góp mặt của 17 đội tuyển hàng đầu trong làng LMHT Trung Quốc, giải đấu hứa hẹn mang đến cuộc cạnh tranh kịch tính, với tấm vé tới MSI là phần thưởng lớn nhất. Dưới đây là chi tiết về lịch thi đấu LOL LPL Mùa Xuân 2024 cùng với các thông tin liên quan

Lịch thi đấu LPL 2024 hôm nay

lịch thi đấu LPL

Lịch thi đấu lpl vòng bảng

Tuần 1
16:00 - 22/01/2024
BLG⁠⁠21TES
18:00 - 22/01/2024
RNG⁠⁠21EDG
16:00 - 23/01/2024
OMG⁠⁠20WE
18:00 - 23/01/2024
AL⁠⁠20FPX
16:00 - 24/01/2024
NIP⁠⁠20LGD
18:00 - 24/01/2024
UP⁠⁠02iG
16:00 - 25/01/2024
WBG⁠⁠20RA
18:00 - 25/01/2024
LNG⁠⁠12TT
14:00 - 26/01/2024
AL⁠⁠02WE
16:00 - 26/01/2024
OMG⁠⁠02FPX
18:00 - 26/01/2024
BLG⁠⁠20RNG
14:00 - 27/01/2024
iG⁠⁠02NIP
16:00 - 27/01/2024
LGD⁠⁠21UP
18:00 - 27/01/2024
TES⁠⁠20EDG
14:00 - 28/01/2024
TT⁠⁠02WBG
16:00 - 28/01/2024
RA⁠⁠02JDG
18:00 - 28/01/2024
OMG⁠⁠02LNG
Tuần 2
16:00 - 29/01/2024
FPX⁠⁠12WE
18:00 - 29/01/2024
BLG⁠⁠20AL
16:00 - 30/01/2024
RNG⁠⁠20UP
18:00 - 30/01/2024
LGD⁠⁠20EDG
16:00 - 31/01/2024
RA⁠⁠02iG
18:00 - 31/01/2024
NIP⁠⁠02JDG
16:00 - 01/02/2024
TT⁠⁠02OMG
18:00 - 01/02/2024
LNG⁠⁠21WBG
14:00 - 02/02/2024
NIP⁠⁠21WE
16:00 - 02/02/2024
UP⁠⁠21FPX
18:00 - 02/02/2024
AL⁠⁠21LGD
14:00 - 03/02/2024
TES⁠⁠20RA
16:00 - 03/02/2024
iG⁠⁠21TT
18:00 - 03/02/2024
BLG⁠⁠20EDG
14:00 - 04/02/2024
OMG⁠⁠02NIP
16:00 - 04/02/2024
JDG⁠⁠21LNG
18:00 - 04/02/2024
RNG⁠⁠02WBG
Tuần 3
16:00 - 05/02/2024
WE⁠⁠21LGD
18:00 - 05/02/2024
UP⁠⁠12AL
16:00 - 06/02/2024
EDG⁠⁠12FPX
18:00 - 06/02/2024
LNG⁠⁠02BLG
16:00 - 07/02/2024
iG⁠⁠21RNG
18:00 - 07/02/2024
WBG⁠⁠02TES
Tuần 4
14:00 - 18/02/2024
NIP⁠⁠21UP
16:00 - 18/02/2024
AL⁠⁠21OMG
18:00 - 18/02/2024
TT⁠⁠12RA
16:00 - 19/02/2024
JDG⁠⁠21LGD
18:00 - 19/02/2024
EDG⁠⁠02WE
16:00 - 20/02/2024
FPX⁠⁠21LNG
18:00 - 20/02/2024
iG⁠⁠20BLG
16:00 - 21/02/2024
UP⁠⁠02WBG
18:00 - 21/02/2024
RNG⁠⁠02TES
14:00 - 22/02/2024
TT⁠⁠02AL
16:00 - 22/02/2024
RA⁠⁠02OMG
18:00 - 22/02/2024
EDG⁠⁠02NIP
14:00 - 23/02/2024
FPX⁠⁠21LGD
16:00 - 23/02/2024
iG⁠⁠12WE
18:00 - 23/02/2024
LNG⁠⁠02TES
14:00 - 24/02/2024
TT⁠⁠21UP
16:00 - 24/02/2024
RNG⁠⁠12RA
18:00 - 24/02/2024
JDG⁠⁠12BLG
14:00 - 25/02/2024
EDG⁠⁠20AL
16:00 - 25/02/2024
WBG⁠⁠12OMG
18:00 - 25/02/2024
NIP⁠⁠21LNG
Tuần 5
16:00 - 26/02/2024
TES⁠⁠12FPX
18:00 - 26/02/2024
iG⁠⁠21LGD
16:00 - 27/02/2024
BLG⁠⁠20TT
18:00 - 27/02/2024
JDG⁠⁠21WE
16:00 - 28/02/2024
UP⁠⁠20RA
18:00 - 28/02/2024
LNG⁠⁠20RNG
14:00 - 29/02/2024
FPX⁠⁠20NIP
16:00 - 29/02/2024
EDG⁠⁠12OMG
18:00 - 29/02/2024
WBG⁠⁠12AL
14:00 - 01/03/2024
LGD⁠⁠02BLG
16:00 - 01/03/2024
TES⁠⁠21iG
18:00 - 01/03/2024
JDG⁠⁠20TT
14:00 - 02/03/2024
WE⁠⁠20RNG
16:00 - 02/03/2024
LNG⁠⁠21UP
18:00 - 02/03/2024
EDG⁠⁠20RA
14:00 - 03/03/2024
WBG⁠⁠02FPX
16:00 - 03/03/2024
AL⁠⁠21NIP
18:00 - 03/03/2024
OMG⁠⁠12JDG
Tuần 6
16:00 - 04/03/2024
LGD⁠⁠02TES
18:00 - 04/03/2024
WE⁠⁠02BLG
16:00 - 05/03/2024
EDG⁠⁠12iG
18:00 - 05/03/2024
RNG⁠⁠02TT
14:00 - 07/03/2024
AL⁠⁠12RA
16:00 - 07/03/2024
JDG⁠⁠20UP
18:00 - 07/03/2024
WBG⁠⁠20NIP
14:00 - 08/03/2024
LGD⁠⁠21LNG
16:00 - 08/03/2024
FPX⁠⁠02BLG
18:00 - 08/03/2024
TES⁠⁠20OMG
14:00 - 09/03/2024
AL⁠⁠02iG
16:00 - 09/03/2024
TT⁠⁠20EDG
18:00 - 09/03/2024
JDG⁠⁠20RNG
14:00 - 10/03/2024
BLG⁠⁠20RA
16:00 - 10/03/2024
UP⁠⁠02TES
18:00 - 10/03/2024
WE⁠⁠20WBG
Tuần 7
16:00 - 11/03/2024
OMG⁠⁠20LGD
18:00 - 11/03/2024
FPX⁠⁠20JDG
16:00 - 12/03/2024
NIP⁠⁠20TT
18:00 - 12/03/2024
iG⁠⁠12LNG
16:00 - 13/03/2024
RNG⁠⁠21AL
18:00 - 13/03/2024
WBG⁠⁠21EDG
14:00 - 14/03/2024
BLG⁠⁠20UP
16:00 - 14/03/2024
RA⁠⁠21WE
18:00 - 14/03/2024
TES⁠⁠12JDG
14:00 - 15/03/2024
LGD⁠⁠02TT
16:00 - 15/03/2024
RNG⁠⁠20OMG
18:00 - 15/03/2024
FPX⁠⁠20iG
14:00 - 16/03/2024
AL⁠⁠12JDG
16:00 - 16/03/2024
LNG⁠⁠20EDG
18:00 - 16/03/2024
BLG⁠⁠20WBG
14:00 - 17/03/2024
UP⁠⁠02OMG
16:00 - 17/03/2024
RA⁠⁠12FPX
18:00 - 17/03/2024
WE⁠⁠02TES
Tuần 8
16:00 - 18/03/2024
iG⁠⁠02JDG
18:00 - 18/03/2024
NIP⁠⁠20RNG
16:00 - 19/03/2024
LGD⁠⁠21WBG
18:00 - 19/03/2024
WE⁠⁠02TT
16:00 - 20/03/2024
LNG⁠⁠20AL
18:00 - 20/03/2024
OMG⁠⁠12BLG
16:00 - 21/03/2024
UP⁠⁠12EDG
18:00 - 21/03/2024
RA⁠⁠02NIP
14:00 - 22/03/2024
FPX⁠⁠02RNG
16:00 - 22/03/2024
TT⁠⁠02TES
18:00 - 22/03/2024
JDG⁠⁠02WBG
14:00 - 23/03/2024
OMG⁠⁠20iG
16:00 - 23/03/2024
WE⁠⁠02LNG
18:00 - 23/03/2024
NIP⁠⁠02BLG
14:00 - 24/03/2024
RA⁠⁠02LGD
16:00 - 24/03/2024
TES⁠⁠21AL
18:00 - 24/03/2024
EDG⁠⁠02JDG
Tuần 9
16:00 - 25/03/2024
WE⁠⁠20UP
18:00 - 25/03/2024
TT⁠⁠12FPX
16:00 - 26/03/2024
WBG⁠⁠20iG
18:00 - 26/03/2024
LGD⁠⁠20RNG
16:00 - 27/03/2024
RA⁠⁠12LNG
18:00 - 27/03/2024
TES⁠⁠20NIP

Lịch thi đấu play off LPL

(Đang cập nhật)

Thể thức thi đấu

1. Vòng bảng

lịch thi đấu LPL

  • Thi đấu theo hình thức vòng tròn 1 lượt duy nhất.
  • Mỗi trận đấu sẽ được quyết định trong chuỗi ba trận (Bo3).
  • 8 đội đứng đầu sẽ bước vào vòng Playoff. Hai đội đầu bảng sẽ trực tiếp tiến vào vòng bán kết, trong khi đội xếp thứ 3 và thứ 4 sẽ giành quyền tham gia vòng tứ kết.

2. Vòng Playoffs

  • Sử dụng thể thức loại trực tiếp, mọi trận đấu sẽ được quyết định trong chuỗi năm trận (Bo5).
  • 8 đội dẫn đầu ở vòng bảng sẽ tham gia vào vòng Playoffs. Đội xếp thứ 1 sẽ thi đấu trong cùng một nhánh với đội xếp thứ 4, 5, và 8; trong khi đội xếp thứ 2 sẽ nằm trong nhánh với đội xếp thứ 3, 6, và 7.
  • Đội xếp thứ 1 và 2 sẽ tiến vào bán kết, trong khi đội xếp thứ 3 và 4 sẽ vào tứ kết. 4 đội còn lại sẽ bắt đầu chiến dịch của mình từ vòng Playoffs thứ nhất.
  • Đội vô địch và á quân của LPL Mùa Xuân 2024 sẽ có vé tham dự MSI 2024.

Kết luận

Tổng hợp thông tin về lịch thi đấu LPL mùa xuân 2024 và các thông tin liên quan khác về giải đấu này. Để cập nhật thêm về lịch thi đấu, thế giới game, và những tin tức công nghệ mới nhất, trang tin lienminhhuyenthoai.vn sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn.

Related Posts

Lịch thi đấu LCK 2024

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 mới nhất hôm nay

Cập nhật lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 – Liên minh huyền thoại Hàn Quốc mới nhất. Giải đấu spring LCK 2024 sẽ khởi tranh từ…

lịch thi đấu vcs

Lịch thi đấu VCS mùa xuân 2024 mới nhất hôm nay

Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2024 dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 20/01 với sự tham gia của 8 đội tuyển LMHT hàng đầu tại…

Lịch thi đấu T1 tại LCK mùa xuân 2024 mới nhất hôm nay

Lịch thi đấu T1 mùa xuân 2024 liên minh huyền thoại sẽ bắt đầu vào ngày 17/1/2024. Cùng cập nhật các trận đấu hấp dẫn của Faker và…

lịch thi đấu lec

Lịch thi đấu LEC 2024 mới nhất hôm nay

LEC thuộc một trong bốn khu vực lớn của Liên Minh Huyền Thoại, bên cạnh Hàn Quốc (LCK), Trung Quốc (LPL) và Bắc Mỹ (LCS). Cùng lienminhhuyenthoai.vn…

lịch thi đấu LCS 2024

Lịch thi đấu LCS mùa xuân 2024 mới nhất hôm nay

Thông tin về lịch thi đấu LCS Mùa Xuân 2024 được cập nhật mới nhất hôm nay. Mùa giải này của LCS hứa hẹn mang đến một…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *